Palvelut

Ohessa lista apteekkimme palveluista.

Klikkaa auki ja lue tarkemmin.

Vuoden 2020 alusta alkaen saat Kelan korvaamista lääkkeistä sairasvakuutuslain mukaisen korvauksen, kun korvattavien lääkkeidesi kustannukset ylittävät vuodessa 50 euroa. Alkuomavastuumenettelyä sovelletaan sen vuoden alusta, jolloin henkilö täyttää 19 vuotta.

100% korvattavien lääkkeiden reseptikohtainen omavastuu on 4,50 € ja vuosiomavastuun (579,78 €) ylittävien lääkkeiden omavastuu 2,50 €.

Peruskorvattavien lääkkeiden korvausprosentti on 40 prosenttia. Alemman erityiskorvausryhmän korvausprosentti on 65% ja ylemmän erityiskorvausryhmän korvausprosentti on 100%.

Kela-korvaukset saat suoraan apteekistamme esittämällä Kela-kortin.

 Korvaus-%   Omavastuu
Peruskorvausluokka40 %60 %
Alempi erityiskorvaus65 %35 %
Ylempi erityiskorvaus100 %4,5 € / lääke

Pyrkimyksemme on uusia voimassa olevat reseptisi, jotka ovat hoidollisesti ja viranomaismääräysten mukaan uusittavissa apteekin kautta.

eReseptit

eReseptien uusintaa varten tulee varata 8 päivää aikaa. Tietyt terveydenhuollon yksiköt eivät toistaiseksi ota vastaan uusintoja.

Lääkkeiden koneellisessa annosjakelussa asiakkaamme säännöllisesti käyttämät lääketabletit ja -kapselit jaetaan annoskohtaisesti helppoihin kerta-annospusseihin pakattuna kahdeksi viikoksi kerrallaan. Ennen annosjakelun aloittamista asiakkaan kokonaislääkitys tarkistetaan yhdessä lääkärin kanssa. Oma-annospalvelu parantaa lääkehoidon turvallisuutta, säästää lääkekuluissa sekä vähentää lääkehävikkiä.

Kysy lisätietoja Itäkeskuksen apteekista.

Käytössämme olevasta Pharmac Oma–annospalvelusta löydät lisötietoa myös sivustolta: oma-annos.fi

Palvelemme kaikissa resepti- ja itsehoitolääkkeisiin liittyvissä asioissa nopeasti ja ammattitaidolla.

Saat meiltä ohjeet ja henkilökohtaisen neuvonnan oikeassa ja tarkoituksenmukaisessa lääkekäytössä. Etsimme sinulle sekä oman lääkityksesi että Kela-korvauksen kannalta sopivimmat lääkemäärät. Sinun on mahdollista saada Kelalta lisäkorvausta lääkekustannuksista, joiden vuotuinen omavastuuraja ylittyy. 

Itäkeskuksen Apteekissa on laaja ja kattava tuotevalikoima ja -varasto. Tarvittaessa myös tilaamme nopeasti päivittäisvalikoimastamme puuttuvat tarvitsemasi tuotteet.

Käytössämme olevan Oma-annospalvelun avulla saat annosjakeluun soveltuvat, säännöllisesti käyttämäsi lääkkeet kerta-annospusseissa kahdeksi viikoksi kerrallaan.

Kätevien annospussien ohella saat ajan tasalla olevan lääkityskortin, josta näet käyttämäsi lääkkeet ja niiden annostukset. Kokonaislääkityksen tarkistuksessa selvitämme mahdollisesti tarpeettomat tai päällekkäiset lääkkeet. Samalla varmistamme lääkkeiden sopivan samanaikaisesti käytettäviksi. Tarkistuksen tavoitteena on poistaa mahdollisesti haitallisia lääkeyhdistelmiä sekä vähentää turhaa lääkekuormaa. Tarkistuksen myötä esiin nousevia lääkityksen muutostarpeita käsitellään yhdessä hoitavan lääkärin kanssa, joka tekee päätökset mahdollisista muutoksista.


Mikäli lääkkeesi on mahdollista korvata edullisemmalla, mutta vastaavalla rinnakkaisvalmisteella, ehdotamme sinulle lääkevaihtoa.

Myös tietyistä itsehoitolääkkeistä on saatavilla edullisempia vaihtoehtoja.

Seuraamme apteekissa lääkkeittesi yhteisvaikutuksia. Yhteisvaikutukset otetaan huomioon myös meiltä aiemmin ostettujen lääkkeittesi kanssa. Asian varmistetaan tarvittaessa myös lääkärin kanssa.

Hoito- ja palvelukodeille, kotisairaanhoitoon sekä yksityissairaaloille tarjoamme modernin ja asiakaslähtöisen palvelukonseptin. Sähköisen EasyMedi-apteekkijärjestelmän avulla lääkkeiden tilaaminen on erittäin helppoa ja nopeaa.

Vastaanotamme kotitalouksien lääkejätteet veloituksetta ja toimitamme ne hävitettäväksi ongelmajätelaitokseen. Palauta lääkkeet apteekkiin mielellään alkuperäisissä lääkepakkauksissa. Pahviset ulkopakkaukset on kuitenkin hyvä poistaa.

PS. Muista erottaa lääkkeiden joukosta jodipitoiset lääkkeet sekä elohopeaa sisältävät kuumemittarit.

Meiltä saat mm.

Apteekki-ulkoa-01